รับติดตั้งสายล่อฟ้า เสาล่อฟ้า อบลราชธานี โทร 0981081851

1
รวมช่างอุบล รวมช่างอุบล

บริการงาน ติดตั้งสายล่อฟ้า เสาล่อฟ้า สำหรับบ้านพักอาศัย

สายล่อฟ้านั้นประโยชน์ของมันคือ เอาไว้คายประจุไฟฟ้าที่สะสมในชั้นบรรยากาศหรือก้อนเมฆ ให้ไหลลงดินอยู่ตลอดเวลา … บาง อาคาร หรือบางพื้นที่ที่กว้างมาก ๆ ก็จะนิยมติดสายล่อฟ้าหลายจุดขึ้น เพื่อให้การคายประจุเป็นไปอย่างรวดเร็วขึ้น

ฟ้าผ่าเกิดจากอะไร เกิดจากความต่างศักย์ที่สูงมากๆของก้อนเมฆในบริเวณนั้นและพื้นดินในบริเวณนั้น ดังนั้น สายล่อฟ้าไม่ได้เป็นตัวทำให้เกิดฟ้าผ่า ถ้าฟ้าจะผ่าในบริเวณนั้นมันก็ผ่าอยู่แล้ว
และถ้าฟ้าจะไม่ผ่า (เพราะความต่างศักย์ไม่ถึง) การมีสายล่อฟ้าก็ไม่ได้ทำให้ฟ้าผ่าขึ้นมา

แต่เมื่อความต่างศักย์มันมากพอ และฟ้าจะต้องผ่า
ประโยคของสายล่อฟ้าก็คือสร้างทางเดินของกระแสไฟฟ้าจากฟ้าผ่า ให้มันไหลไปตามเส้นสายล่อฟ้า

ไฟฟ้า ก็เหมือนน้ำ มันเลือกไหลไปในทางที่ง่ายที่สุด แทนที่จะให้สายฟ้ามาไหลผ่านตัวตึกผ่านคอนกรีต ผ่านโครงสร้าง
ทำให้เกิดความเสียหายต่อตึก เราก็เอาสายล่อฟ้ามาติด เพื่อให้สายฟ้ามันไหลไปตามสายล่อฟ้าแทน

#ช่างไฟฟ้าอุบล #ระบบไฟฟ้าอุบล #สายล่อฟ้าอุบล #เสาล่อฟ้าอุบล

3
รวมช่างอุบล รวมช่างอุบล